Sign In

Agro-basic skills (Erasmus+)

Το πρόγραμμα ''Agro-basic skills: basic innovative skills in adult training in organic agriculture'''(2016-1-ES01-KA204-025079) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα του ERASMUS + που θα υλοποιηθεί την επόμενη διετία (2016-2018) αποτελούμενο από φορείς πολλών χωρών της ΕΕ και συντονιστή φορέα το IRMA (Spain). Το βασικό μέλημα του προγράμματος είναι να ανιχνεύσει τα καλύτερα εγχειρίδια και τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν στις χώρες για την εκπαίδευση ενηλίκων πάνω σε θέματα οργανικής καλλιέργειας. Και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας να απλοποιηθούν οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στην οργανική καλλιέργεια ώστε να απευθύνονται σε άτομα που δεν έχουν καμία γνώση και εμπειρία στα θέματα αυτά αλλά επιθυμούν να ξεκινήσουν μια τέτοια καλλιέργεια (νέοι αγρότες μικρής κλίμακας, αγρότες αστικών ειδικών χώρων, ακόμα και ερασιτέχνες κηποτεχνιτες κα). Είναι σημαντικό να απλοποιηθούν οι τεχνικές γνώσεις σε επίπεδο αρχάριων αλλά να εμπεριέχουν και όλα αυτά που είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσει ο κάθε ενήλικας αλλά και νέος να μάθει για τον τρόπο καλλιέργειας με οργανικές μεθόδους. Στην πρώτη συνάντηση που έγινε στη Leon της Ισπανίας αναλύθηκαν τα βήματα, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του προγράμματος. Το 'Agro-basic skills πρόγραμμα αποτελείται από τους εξής φορείς: IRMA (Ισπανία), Αιγέας Εκπαιδευτική (Ελλάδα), CO&So Empoli (Italia), Corane (Πορτογαλία), Agro-institute of Nitra (Σλοβακία), Gaziosmanpansa Univeristy (Turkey), και Inofocenter (Rumania).

Read more...  

Cultural Heritage project (ERASMUS+)

Το πρόγραμμα ‘’LIVING HERITAGE : strategies for innovative education of the European Cultural Heritage ‘’(2016-1-ES01-KA201-025378) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα του ERASMUS + (2016-2018) αποτελούμενο από φορείςπολλώνχωρών της ΕΕ και συντονιστή φορέα το Diputation provincial De Palenca (Spain). Το βασικό μέλημα του προγράμματος είναι να ανιχνεύσει αν μέσα από το σύστημα της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκεται η πολιτιστική κληρονομία σε τοπικό η και περιφερειακό επίπεδο.  Και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας να διαπιστωθεί και ο καλύτερος τρόπος ώστε να μπορέσει ο κάθε μαθητής και νέος να μάθει για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής του. Θα εξεταστούν τυχόν καλά παραδείγματα από περιοχές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πως αυτές επέτυχαν η και απέτυχαν στο να φέρουν τους νέους κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Στην πρώτη συνάντηση που έγινε στη Palenciaτης Ισπανίας επισημάνθηκε ότι για να υπάρξει μέλλον στην περιφέρεια των χωρών μας πρέπει να υπάρξει και οικονομική ανάπτυξη αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη που να δένει πάντα με την κληρονομιά ενός τόπου. Μια στείρα οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου χωρίς το ανάλογο πολιτιστικό υπόβαθρο θα έχει ίσως πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα βιωσιμότητας. Το LIVING HERITAGE πρόγραμμα  αποτελείται από τους εξής φορείς: DiputationdePalencia (Ισπανία), Αιγέας Εκπαιδευτική(Ελλάδα), Adesper (Ισπανία), Corane (Πορτογαλία), Agro-instituteofNitra (Σλοβακία), Siksali (Estonia), καιServima (Ισπανία), Στα πλαίσια της έναρξης αυτού του προγράμματος έγινε η πρώτη διακρατική συνάντηση στην Palencia στην Ισπανία.

Read more...  

nwf

Το NWF Network είναι ένα διακρατικό δίκτυο αποτελούμενο από φορείς πολλών χωρών της ΕΕ. Ο βασικός του στόχος είναι να συλλέξει καλές πρακτικές από όλες τις χώρες που σχετίζονται με τα δασικά προϊόντα εκτός της ξυλείας που μπορούν να δημιουργήσουν υπεραξία αλλά και νέες επαγγελματικές διεξόδους στην απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι οι νέες προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης θα προέρθει στις χώρες του νότου μέσα από τον πρωτογενή τομέα αλλά και από ότι σχετίζεται με αυτόν. Και βέβαια το δάσος μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή πλούτου (εκτός της ξυλείας) αλλά και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης εφόσον βέβαια πολιτεία, δήμοι και ιδρωτικοί φορείς μπορέσουν να συνεργαστούν αρμονικά και με μόνο άξονα την ανάπτυξη. Το NWF Network αποτελείται από τους εξής φορείς: Δήμος του Quadros (Ισπανία), Αιγέας Εκπαιδευτική(Ελλάδα), Adesper (Ισπανία), Corane (Πορτογαλία), CEDA (Σλοβακία), CPI (Σλοβενία), Karadeniz Technical Univerisity (Τουρκία), Etifor srl (Ισπανία), και Stefan cel Mare University of Suceava (Ρουμανία). Στα πλαίσια της έναρξης αυτού του προγράμματος έγινε η πρώτη διακρατική συνάντηση στην Leon και στο Quadros στην Ισπανία.

Read more...  

Προσφορά στην μικρή Farah

Μια πολύ μικρή πράξη αγάπης από το Ιεκ Αιγέας σε μία μικρή που γεννήθηκε από μία μαμά που οι συνθήκες της ξεριζωσαν την πατρίδα της δύο φορές.. κάπως έτσι γεννήθηκε η μικρή farah στην πόλη μας... και βέβαια ενα μεγάλο μπράβο σε ατομα που πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους για να βοηθήσουν οπως η Δανάη Βαλλιανου και η Σμαρω Δεσιπρη και στις σπουδάστριες μας. Η σχολή προσέφερε στην νεογέννητη όλα αυτά που είναι απαραίτητα για τον πρώτο της καιρό στα δύσκολα αυτά χρόνια!!!

Read more...  

Διεθνείς συνεργασίες για ένα σίγουρο αύριο!!

Οι νέες διεθνείς συνεργασίες προσδίδουν διεθνή διάσταση με ουσία αλλά και κύρος στις σπουδές στο ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. Η συνεργασία με το Bilston Community College United Kingdom είναι ένα σημαντικό γεγονός για το ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ που το καθιστά το μόνο μεταδευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κεντρική Ελλάδα που θα δίνει την δυνατότητα απο το ακαδημαικό έτος  2016-2017 στους σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  να έχουν την δυνατότητα απόκτησης δυο πτυχείων:

  • Ελληνικού απο τον ΕΟΠΠΕΠ (υπ. Παιδείας)
  • Αγγλικού απο το Bilston Community College

Επιπλέον η συνεργασία με το βρεττανικό οργανισμό ABC Awards δίνει την δυνατότητα στον κάθε σπουδαστή μας να αποκτήσει ένα διεθνές πιστοποιητικό της ειδικότητας του αναγνωρισμένο σχεδόν σε όλο τον κόσμο!!!

Read more...  

Πρακτική άσκηση και εργασία για όλους

Ολοι οι σπουδαστές της μαγειρικής και  της ζαχαροπλαστικής μετά το τέλος της εξεταστικής τους εργάζονται ή κανουν την πρακτική τους άσκηση σε εστιατόρια και ξενοδοχεία υψηλής γαστρονομίας. Το ΙΕΚ ΑΙΓΈΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εξασφαλίζει για όλους τοτς σπουδαστές είτε πρωτοετείς είτε δευτεροετείς αμοιβόμενη πρακτική άσκηση ή εργασία μέσα απο το πιο διευρυμένο δικτυο συνεργασίων σε ολη την Ελλαδα και Κύπρο. Η συνεργάσία με τον Ομιλος Ατλαντικα (60 ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Αιγυπτο), το  Πόρτο Καρρας χαλκιδικη, το Ξενοδοχειακός Ομιλος Louis hotels & Cruises (50 ξενοδοχεία και ενα μεγάλο στόλο Κρουαζεροπλοιων), με τον  ξενοδοχειακό ομιλο Διβανη, και πολλά άλλα ξενοδοχεία αλλα και εστιατόρια εξασφαλίζουν την εργασία και την πρακτική άσκηση των σπουδαστών μας.

Read more...  

Τσικνοπέμπτη στο Γηροκομείο Λάρισας 2016

Μια πολύ ξεχωριστή Τσικνοπέμπτη για τους σπουδαστές αλλα και για καθηγητές της σχολής μας. Με πολύ κέφι και μεράκι οργάνωσαν μια γεμάτη ημέρα για τους 100 ανθρώπους που έχουν για σπίτι τους το Δημοτικο Γηροκομειο Λάρισας. Η συνεργασία του γηροκομείου Λάρισας του προοσωπικου του, του Δ/ντη Κου Παυλου Τσούμα, της Κας Μαιρης Τουρτουνη, της Κατερινας Ζιαζια, την χορηγια των υλικών απο τον Κο Παπαγεωργιου (PFS) και του Οινοποιιτικου Συναιτερισμού Τυρνάβου, της υπευθυνου σχολης στην εργοθεραπεία κας Ανθής Δημητρίου και της καθηγητριας μας και Δ/σα Νοσ. του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κας Σμάρω Δεσύπρη μαζί με τους σπουδαστές μας αλλά και πολλους φίλους μας οργάνωσαν μια υπέροχη Τσικνοπέμπτη με αφθονα ψητά, κρασί, κέφι, και μουσική. 

Read more...  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2015

ΤΟ ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  θα ανακοινώσει μέχρι τις 31/12/2015 τον/την δευτεροετή σπουδαστή που θα λάβει την υποτροφία των 1000 ευρώ για την κάλυψη των  διδάκτρων. Τα κριτήρια θα είναι οι επιδόσεις του πρώτου σπουδαστικού έτους και κοινωνικά κριτήρια. Στην επιτροπή αξιολόγησης θα μετέχουν εκτός της διέυθυνσης του ΙΕΚ και καθηγητές απο όλες τις σχολές μας οι οποίοι έχουν πολλές εκπαιδευτικές ώρες μαζί τους.

Read more...  

Πραγματικές συνθήκες των σπουδαστών δευτέρου έτους της εργοθεραπείας με την κλινική ''Γειτονιά μας''

Οταν η εκπαίδευση συναντά τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς! Σχολή Εργοθεραπείας! Οι σπουδαστές του τμήματος εργοθεραπείας του σε συνεργασία με την κλινική ''Η Γειτονιά μας'' θα μπορέσουν να ασκήσουν την εργοθεραπεία σε πραγματικά περιστατικά της κλινικής, να μελετήσουν τους ιατρικούς φακέλους περιστατικών, να αξιολογήσουν το περιστατικό και να προβούν στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εργοθεραπείας πάντα με την επίβλεψης της καθηγήτριας τους κας Ανθή Δημητρίου και την εποπτεία της Υπεύθυνης Ψυχιάτρου της κλινικής κας Αναστασίας Βουργαράκη. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και την Διοίκησης της κλινικής.

Read more...  

Δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του κου Παναγιώτη Δικτόπουλου στο ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του Παναγιώτη Δικτοπουλου στο ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ.  Ευχαριστούμε τον κο Δικτοπουλο για την δωρεά των εκατοντάδων βιβλίων του στην βιβλιοθήκη μας.. βιβλία που αφορούν τον τουρισμό και θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων. . Ο κος Δικτοπουλος συνταξιοδοτηθηκε από το ΤΕΙ Λάρισας μετά από 40 χρόνια παρουσίας του στα έδρανα του τμήματος τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και ως σύμβουλος σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Σπουδαστές του βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικές θέσεις στον τομέα του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα.. Παναγιώτη σε ευχαριστούμε για την δωρεά της πολύτιμης συλλογής βιβλίων αλλά και για την συνολική σου συνεισφορά σου στην εκπαίδευση και στην δημιουργία ικανοτατων τουριστικών στελεχών.

Read more...  

Μήνας ενημέρωσης για τις ειδικότητες του αύριο

Το ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ διοργανώνει ένα μήνα ενημέρωσης για παιδιά και γονείς με σκοπό την ενημερωσή τους για τις ειδικότητες του αύριο. Εξειδικευμένα άτομα του τμήματος επαγγελματικού προσανατολισμού θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε μαζί το μέλλον σας ή το μέλλον του παιδιού σας μετά το Λύκειο. Τηλεφωνήστε στο 2410 231700 - 2 για να κλείσετε το δικό σας ραντεβού.

Read more...  

Newsletter

Choose the newsletter that interests you:Contact Us

Address Iroon Polytechneiou 211.

City Larissa

Tel.: (+30) 2410 579 565-7

Fax: (+30) 2410 579 567

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top of Page